Obowiązki informacyjne

Znaczne pakiety akcji w spółkach publicznych – zmiany w przepisach

29.02.2024

Począwszy od 1 marca 2024 roku zawiadomienia dotyczące zmiany stanu posiadania akcji spółek publicznych przez znaczących akcjonariuszy powinny być przekazywane do KNF wyłącznie za pośrednictwem nowego formularza elektronicznego udostępnionego na stronie internetowej KNF pod adresem: https://bzp.knf.gov.pl/

Chodzi tu o zawiadomienia sporządzane przez znacznych akcjonariuszy w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem określonego progu w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej, bądź o zmianie stanu posiadania wynikającego ze zmniejszenia udziału w spółce publicznej i osiągnięcia lub zejścia w ten sposób poniżej określonego progu, np. poprzez kupno, sprzedaż, objęcie akcji, darowiznę lub w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki.

Należy pamiętać, że wysłanie do UKNF formularza poprzez system, o którym mowa powyżej, nie zwalnia akcjonariusza z obowiązku przekazania stosownego zawiadomienia równolegle do spółki, a także, że zawiadomienia przekazywane do UKNF różnią się nieznacznie treścią od zawiadomień sporządzanych w celu przekazania ich spółce i powinny dodatkowo zawierać: PESEL lub NIP i adres zamieszkania w przypadku osoby fizycznej albo kod LEI i adres siedziby w przypadku osoby prawnej.

Ideą przedmiotowych zmian jest odejście od dotychczasowego sposobu przekazywania zawiadomień, tj.: złożenia osobiście, za pośrednictwem biura podawczego UKNF, korespondencyjnie bądź poprzez platformę ePUAP na rzecz zautomatyzowanego systemu, który ma usprawnić i ujednolicić komunikację pomiędzy akcjonariuszami i UKNF.

Tomasz Kubik
Radca prawny
E-mail: tomasz.kubik@navigatorcapital.pl


Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r.

28.12.2023

Do końca stycznia 2024 r. należy podać terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r. (raportem bieżącym ESPI w przypadku rynku regulowanego GPW, raportem bieżącym EBI w przypadku NewConnect i ASO Catalyst).

Maksymalne terminy raportów okresowych w 2024 r. na rynku regulowanym GPW:

– raport roczny za 2023 r. – 30.04.2024 r.

– raport za  I kwartał 2024 r. –  31.05.2024 r.

– raport półroczny za I pół. 2024 r. – 30.09.2024 r.

– raport za III kwartał 2024 r. – 29.11.2024 r.

Maksymalne terminy raportów okresowych w 2024 r. na rynku NewConnect:

– raport za IV kwartał 2023 r. – 14.02.2024 r.*

– raport za  I kwartał 2024 r.–  15.05.2024 r.

– raport roczny za 2023 r. – 31.05.2024 r.*

– raport za II kwartał 2024 r. – 14.08.2024 r.

– raport za III kwartał 2024 r. – 14.11.2024 r.

* Spółki notowane na NewConnect, które nie chcą publikować raportu za IV kw. 2023 r. muszą przyspieszyć termin publikacji raportu rocznego za 2023 r. – wówczas maksymalny termin publikacji raportu rocznego za 2023 r. przypada na dzień 20.03.2024 r.

Maksymalne terminy raportów okresowych w 2024 r. w ASO Catalyst:

– raport roczny za 2023 r. – 31.05.2024 r.

– raport półroczny za I pół. 2024 r. – 30.09.2024 r.

Tomasz Kubik
Radca prawny
E-mail: tomasz.kubik@navigatorcapital.pl


Navigator Capital Group

Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.

02.01.2023

Do końca stycznia 2023 r. należy podać terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r. (raportem bieżącym ESPI w przypadku rynku regulowanego GPW, raportem bieżącym EBI w przypadku NewConnect i ASO Catalyst).

Maksymalne terminy raportów okresowych w 2023 r. na rynku regulowanym GPW:

– raport roczny za 2022 r. – 02.05.2023 r.

– raport za  I kwartał 2023 r. –  30.05.2023 r.

– raport półroczny za I pół. 2023 r. – 02.10.2023 r.

– raport za III kwartał 2023 r. – 29.11.2023 r.

Maksymalne terminy raportów okresowych w 2023 r. na rynku NewConnect:

– raport za IV kwartał 2022 r. – 14.02.2023 r.*

– raport za  I kwartał 2023 r.–  15.05.2023 r.

– raport roczny za 2022 r. – 31.05.2023 r.*

– raport za II kwartał 2023 r. – 14.08.2023 r.

– raport za III kwartał 2023 r. – 14.11.2023 r.

* Spółki notowane na NewConnect, które nie chcą publikować raportu za IV kw. 2022 r. muszą przyspieszyć termin publikacji raportu rocznego za 2022 r. – wówczas maksymalny termin publikacji raportu rocznego za 2022 r. przypada na 21.03.2023 r.

Maksymalne terminy raportów okresowych w 2023 r. w ASO Catalyst:

– raport roczny za 2022 r. – 31.05.2023 r.

– raport półroczny za I pół. 2023 r. –  02.10.2023 r.

Bartosz Krzesiak
Dyrektor
Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl


Strona

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe