AKTUALNOŚCI

Rynek M&A w Polsce – Podsumowanie Q1 2024

11.04.2024

We współpracy z FORDATA Virtual Data Room przygotowaliśmy raport, w którym opisujemy 1 kwartał 2024 roku na polskim rynku fuzji i przejęć. Wynika z niego, iż w 1 kw. 2024 roku byliśmy świadkami 95 transakcji. To wynik identyczny z analogicznym kwartałem 2023 r. Największą transakcja było przejecie Velo Bank przez Cerberus Capital Management.

W minionym kwartale największa transakcja było nabycie VeloBanku przez amerykański fundusz private equity Cerberus Capital Management, którego wartość szacowana jest na ponad 1 mld PLN. Z tej kwoty 375 mln zostanie przeznaczone na zapłatę ceny za akcje, a kolejne 700 mln na dokapitalizowanie przejmowanego banku w celu spełnienia wymogów kapitałowych. Dla porównania transakcja ta jest istotnie mniejsza niż rekordowa transakcja ubiegłego kwartału, czyli przejęcia Techlandu przez Tencent szacowanego na 6,3 mld PLN.

W 1-szym kwartale bieżącego roku, podobnie jak w rekordowym 2023 roku, rynek fuzji i przejęć w Polsce wpisywał się w trend rosnącej aktywności M&A. Ubiegły kwartał był tez, w porównaniu do analogicznych kwartałów z ubiegłych lat, rekordowy pod względem liczby ogłoszonych transakcji. Dorównał on pod tym względem nawet rekordowemu I kwartałowi 2023 r., w którym zanotowano aż 95 transakcji.

Pobierz raport

Raport M&A Index Poland to pozycja, która na stałe wpisała się w kalendarz branżowych podsumowań w Polsce. Raporty przygotowywane są co kwartał przez firmę doradcza Navigator Capital oraz firmę FORDATA, lidera w zakresie rozwiązań IT wspierających fuzje i przejęcia.

Opracowania te maja na celu pokazanie dynamiki polskiego rynku fuzji i przejęć, z naciskiem na opis najciekawszych naszym zdaniem transakcji. Obserwujemy także częstotliwość wykorzystania narzędzia Virtual Data Room w transakcjach M&A w Polsce.


Znaczne pakiety akcji w spółkach publicznych – zmiany w przepisach

29.02.2024

Począwszy od 1 marca 2024 roku zawiadomienia dotyczące zmiany stanu posiadania akcji spółek publicznych przez znaczących akcjonariuszy powinny być przekazywane do KNF wyłącznie za pośrednictwem nowego formularza elektronicznego udostępnionego na stronie internetowej KNF pod adresem: https://bzp.knf.gov.pl/

Chodzi tu o zawiadomienia sporządzane przez znacznych akcjonariuszy w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem określonego progu w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej, bądź o zmianie stanu posiadania wynikającego ze zmniejszenia udziału w spółce publicznej i osiągnięcia lub zejścia w ten sposób poniżej określonego progu, np. poprzez kupno, sprzedaż, objęcie akcji, darowiznę lub w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki.

Należy pamiętać, że wysłanie do UKNF formularza poprzez system, o którym mowa powyżej, nie zwalnia akcjonariusza z obowiązku przekazania stosownego zawiadomienia równolegle do spółki, a także, że zawiadomienia przekazywane do UKNF różnią się nieznacznie treścią od zawiadomień sporządzanych w celu przekazania ich spółce i powinny dodatkowo zawierać: PESEL lub NIP i adres zamieszkania w przypadku osoby fizycznej albo kod LEI i adres siedziby w przypadku osoby prawnej.

Ideą przedmiotowych zmian jest odejście od dotychczasowego sposobu przekazywania zawiadomień, tj.: złożenia osobiście, za pośrednictwem biura podawczego UKNF, korespondencyjnie bądź poprzez platformę ePUAP na rzecz zautomatyzowanego systemu, który ma usprawnić i ujednolicić komunikację pomiędzy akcjonariuszami i UKNF.

Tomasz Kubik
Radca prawny
E-mail: tomasz.kubik@navigatorcapital.pl


REAL ESTATE INDEX POLAND Q4 2023

13.02.2024

REAL ESTATE INDEX POLAND

Q4 2023

REAL ESTATE INDEX POLAND

q4 2023

RAPORT
Rok 2023 na rynku mieszkaniowym można podsumować bardzo krótko: Bezpieczny Kredyt 2%, ale takie podsumowanie byłoby niesprawiedliwe dla tego roku, w którym na rynku deweloperskim działo się sporo – a sporo z tych zjawisk będzie nam towarzyszyło jeszcze w następnych latach.
Tomasz Puzyrewicz
Dyrektor Departamentu Emisji Obligacji Navigator Capital Group

Raport

Pobierz bezpłatnie raport REAL ESTATE INDEX POLAND Q4 2023 r.

Kontakt

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas! Chętnie poznamy Twoje potrzeby.

Strona

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe