AKTUALNOŚCI

REAL ESTATE INDEX POLAND Q4 2022

23.05.2023

REAL ESTATE INDEX POLAND

Q4 2022

REAL ESTATE INDEX POLAND

Q4 2022

RAPORT

Rok 2022 był przełomowym rokiem dla polskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych. Skumulowały się skutki inflacji, wojny, napływu uchodźców. Pomimo tej kumulacji w większości negatywnych czynników i osłabienia popytu, deweloperzy giełdowi pokazują dobre wyniki finansowe i są w stanie w dalszym ciągu bronić poziomów zysków i marży, jakie pamiętamy z okresu szczytu koniunktury. Czy w 2023 r. wejdą równie mocni? Postaramy się to pokazać w naszym raporcie.

Tomasz Puzyrewicz
Dyrektor Departamentu Emisji Obligacji Navigator Capital Group

Raport

Pobierz bezpłatnie raport REAL ESTATE INDEX POLAND Q4 2022 r.

Kontakt

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas! Chętnie poznamy Twoje potrzeby.

Rynek M&A w Polsce – Podsumowanie Q1 2023

14.04.2023

We współpracy z FORDATA Virtual Data Room przygotowaliśmy raport w którym opisujemy 1 kwartał 2023 roku na polskim rynku fuzji i przejęć. Wynika z niego, iż w analizowanym okresie na polskim rynku zrealizowano 95 transakcji fuzji i przejęć. W ujęciu branżowym, dominowały sektory Media/IT/Telecom (16%), Przemysł (15%) oraz FCMG (12%).

Spośród transakcji o ujawnionej ich wartości, najwyższą kwotę zaobserwowano w przypadku inwestycji ze strony Three Seas Initiative Investment Fund S.A. w R.Power. Transakcja mająca służyć zwiększeniu perspektyw wzrostu spółki na dynamicznie rosnącym rynku energii odnawialnej, wymaga zatwierdzenia przez UOKiK. Fundusz inwestycyjny wówczas pozyska pakiet mniejszościowy udziałów R.Power, a także opcję do zwiększenia swojego zaangażowania kapitałowego ze 150 do 250 mln EUR na przestrzeni kilku lat.

„Ostatnie trzy miesiące na rynku fuzji i przejęć były bardzo intensywnym okresem. Zaobserwowano aż 95 transakcji, co pozwala sądzić, iż inwestorzy przestali obawiać się dokonywania transakcji w Polsce ze względu na bliskość geograficzną konfliktu zbrojnego. Przejęcia następowały w wielu sektorach, natomiast najciekawsze wydały się działania konsolidacyjne na rynku ekologicznych źródeł energii. Zeszłoroczny wzrost zainteresowania branżą, będący efektem skokowego wzrostu cen ropy naftowej i gazu skłonił część przedsiębiorstw do sprzedaży, a obecnie mieliśmy do czynienia z zamknięciem rozpoczętych przed kilkoma miesiącami procesów. Oczekiwany spadek inflacji w kolejnych kwartałach, który ma już miejsce w Europie Zachodniej, a co za tym idzie obniżki stóp procentowych powinny przełożyć się na powrót do projektów akwizycyjnych, wstrzymanych przez konserwatywnych inwestorów przez wzrost niepewności co do sytuacji makroekonomicznej w ubiegłym roku.”

Pobierz raport

Raport M&A Index Poland to pozycja, która na stałe wpisała się w kalendarz branżowych podsumowań w Polsce. Raporty przygotowywane są co kwartał przez firmę doradcza Navigator Capital oraz firmę FORDATA, lidera w zakresie rozwiązań IT wspierających fuzje i przejęcia.

Opracowania te maja na celu pokazanie dynamiki polskiego rynku fuzji i przejęć, z naciskiem na opis najciekawszych naszym zdaniem transakcji. Obserwujemy także częstotliwość wykorzystania narzędzia Virtual Data Room w transakcjach M&A w Polsce.


Raport Sytuacja deweloperów mieszkaniowych z rynku Catalyst po 3Q 2022 r.

26.01.2023

Sytuacja największych deweloperów mieszkaniowych
z rynku Catalyst

po 3Q 2022

Sytuacja największych deweloperów mieszkaniowych z rynku Catalyst

po 3Q 2022

RAPORT
Serdecznie zapraszam do zapoznania się z raportem, w której podsumowaliśmy, co działo się na rynku mieszkaniowym w trzecim i czwartym kwartale 2022 r. W skrócie – mniej rozpoczętych budów, mniej pozwoleń na budowę, słaba sprzedaż – ale czwarty kwartał przynosi już lekkie wzrosty. Kredyty mieszkaniowe – dalej ostra polityka kredytowa banków, ale widać nadzieję na poprawę warunków. Ceny mieszkań wzrosły – ale można oczekiwać stabilizacji, a w niektórych lokalizacjach spadków. Giełdowi deweloperzy z mniejszą sprzedażą – ale dalej w doskonałej kondycji finansowej.
Tomasz Puzyrewicz
Dyrektor Departamentu Emisji Obligacji Navigator Capital Group

Raport

Pobierz bezpłatnie raport Sytuacja największych deweloperów mieszkaniowych z rynku Catalyst po 3Q 2022 r.

Kontakt

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas! Chętnie poznamy Twoje potrzeby.

Strona

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe