M&a

Rynek M&A w Polsce – Raport M&A Index Poland 1Q2022

12.04.2022

W I kw. 2022 roku byliśmy świadkami 86 transakcji na polskim rynku fuzji i przejęć. To o 10 więcej niż w I kw. 2021 roku.

Zapraszamy do lektury raportu podsumowującego 1Q 2022 roku na polskim rynku fuzji i przejęć opracowanego przez Navigator Capital wraz z Fordata.

Report M&A IndexPoland 2022 PL 

Report M&A IndexPoland 2022 EN

Raport M&A Index Poland to pozycja, która na stałe wpisała się w kalendarz branżowych podsumowań w Polsce. Raporty przygotowywane są co kwartał przez firmę doradczą Navigator Capital i FORDATA, lidera w zakresie rozwiązań IT wspierających fuzje i przejęcia. Opracowania te maja na celu pokazanie dynamiki polskiego rynku fuzji i przejeć, z naciskiem na opis najciekawszych naszym zdaniem transakcji. Obserwujemy także częstotliwość wykorzystania narzędzia Virtual Data Room w transakcjach M&A w Polsce.


Rynek M&A w Polsce – Raport M&A Index Poland 2021+ 4Q2021

25.01.2022

W 2021 roku byliśmy świadkami 328 transakcji na polskim rynku fuzji i przejęć. To o 99 więcej niż w roku 2020. Największą transakcją było przejęcie podmiotu działającego na rynku ubezpieczeń na życie, Aviva Poland, przez Allianz SE, niemieckie przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe notowane na giełdzie we Frankfurcie.

Zapraszamy do lektury raportu podsumowującego 4Q 2021 roku na polskim rynku fuzji i przejęć oraz całego 2021 roku opracowanego przez Navigator Capital wraz z Fordata.

Report M&A IndexPoland-2021-PL 

Report M&A IndexPoland-2021-EN


Rynek M&A w Polsce – Raport M&A Index Poland 3Q2021

14.10.2021

Zapraszamy do lektury raportu podsumowującego cały trzeci kwartał 2021 na polskim rynku fuzji i przejęć opracowanego przez Navigator Capital wraz z Fordata.

Press Release M&A Index Poland Q3 2021 07 October

Report – M&A Index Poland Q3 2021 PL


Strona