M&A

Rynek M&A w Polsce – Podsumowanie Q2 2023

12.07.2023

We współpracy z FORDATA Virtual Data Room przygotowaliśmy raport, w którym opisujemy 2 kwartał 2023 roku na polskim rynku fuzji i przejęć. Wynika z niego, iż w analizowanym okresie na polskim rynku zrealizowano 96 transakcji fuzji i przejęć. To o 7 więcej niż w II kw. 2022 roku i o 1 więcej niż w I kw. 2023 r. Największa transakcja było przejęcie STS Holding przez Entain CEE.

 

Największym zainteresowaniem inwestorów niezmiennie cieszyły się spółki reprezentujące sektor TMT. W analizowanym kwartale stanowiły one przedmiot przejęcia w ponad 1/4 wszystkich transakcji, co umocniło sektor na czele polskiego rynku M&A. Ubiegły kwartał obfitował również w transakcje wpisujące się w obserwowane od dłuższego czasu trendy konsolidacyjne na rynku usług stomatologicznych czy działalności dealerskiej. Uwagę mogą przyciągać także transakcje w sektorze FMCG, w którym aktywne były podmioty działające na rynku mleczarskim, o czym świadczą przejęcia dokonane przez Mlekovitę, Spomlek czy Polmlek. W minionym kwartale odnotowano trzy transakcje dotyczące spółek giełdowych o wartości przekraczającej 1 mld PLN tj. wezwanie na STS Holding, Alumetal oraz TIM, co świadczy o atrakcyjności polskich podmiotów dla strategicznych inwestorów zagranicznych, w szczególności przy aktualnym poziomie wycen na GPW.

 

"Polski rynek M&A ma się bardzo dobrze, a perspektywa na kolejne kwartały wydaje się być równie optymistyczna. Spodziewamy się, że bieżący rok może być rekordowym w historii naszego raportu pod względem odnotowanej liczby transakcji. Na taki obraz składają się nie tylko postępujące trendy konsolidacyjne na rynkach takich jak usługi medyczne, weterynaria, OZE czy dealerska, ale także duża aktywność inwestorów finansowych i zagranicznych. Polska pozostaje atrakcyjnym rynkiem do potencjalnej ekspansji, w której fuzje i przejęcia okazują się skutecznym i efektywnym narzędziem. W kolejnych okresach możemy spodziewać się również transakcji dotyczących spółek posiadających kompetencje, które mogą zostać wykorzystane do odbudowy Ukrainy po zakończeniu konfliktu."

Artur Wilk, manager w Departamencie Fuzji i Przejęć Navigator Capital Group

Pobierz raport

Raport M&A Index Poland to pozycja, która na stałe wpisała się w kalendarz branżowych podsumowań w Polsce. Raporty przygotowywane są co kwartał przez firmę doradcza Navigator Capital oraz firmę FORDATA, lidera w zakresie rozwiązań IT wspierających fuzje i przejęcia.

Opracowania te maja na celu pokazanie dynamiki polskiego rynku fuzji i przejęć, z naciskiem na opis najciekawszych naszym zdaniem transakcji. Obserwujemy także częstotliwość wykorzystania narzędzia Virtual Data Room w transakcjach M&A w Polsce.


Rynek M&A w Polsce – Podsumowanie Q1 2023

14.04.2023

We współpracy z FORDATA Virtual Data Room przygotowaliśmy raport w którym opisujemy 1 kwartał 2023 roku na polskim rynku fuzji i przejęć. Wynika z niego, iż w analizowanym okresie na polskim rynku zrealizowano 95 transakcji fuzji i przejęć. W ujęciu branżowym, dominowały sektory Media/IT/Telecom (16%), Przemysł (15%) oraz FCMG (12%).

Spośród transakcji o ujawnionej ich wartości, najwyższą kwotę zaobserwowano w przypadku inwestycji ze strony Three Seas Initiative Investment Fund S.A. w R.Power. Transakcja mająca służyć zwiększeniu perspektyw wzrostu spółki na dynamicznie rosnącym rynku energii odnawialnej, wymaga zatwierdzenia przez UOKiK. Fundusz inwestycyjny wówczas pozyska pakiet mniejszościowy udziałów R.Power, a także opcję do zwiększenia swojego zaangażowania kapitałowego ze 150 do 250 mln EUR na przestrzeni kilku lat.

„Ostatnie trzy miesiące na rynku fuzji i przejęć były bardzo intensywnym okresem. Zaobserwowano aż 95 transakcji, co pozwala sądzić, iż inwestorzy przestali obawiać się dokonywania transakcji w Polsce ze względu na bliskość geograficzną konfliktu zbrojnego. Przejęcia następowały w wielu sektorach, natomiast najciekawsze wydały się działania konsolidacyjne na rynku ekologicznych źródeł energii. Zeszłoroczny wzrost zainteresowania branżą, będący efektem skokowego wzrostu cen ropy naftowej i gazu skłonił część przedsiębiorstw do sprzedaży, a obecnie mieliśmy do czynienia z zamknięciem rozpoczętych przed kilkoma miesiącami procesów. Oczekiwany spadek inflacji w kolejnych kwartałach, który ma już miejsce w Europie Zachodniej, a co za tym idzie obniżki stóp procentowych powinny przełożyć się na powrót do projektów akwizycyjnych, wstrzymanych przez konserwatywnych inwestorów przez wzrost niepewności co do sytuacji makroekonomicznej w ubiegłym roku.”

Karol Szykowny, Dyrektor Departamentu Fuzji i Przejęć w Navigator Capital Group

Pobierz raport

Raport M&A Index Poland to pozycja, która na stałe wpisała się w kalendarz branżowych podsumowań w Polsce. Raporty przygotowywane są co kwartał przez firmę doradcza Navigator Capital oraz firmę FORDATA, lidera w zakresie rozwiązań IT wspierających fuzje i przejęcia.

Opracowania te maja na celu pokazanie dynamiki polskiego rynku fuzji i przejęć, z naciskiem na opis najciekawszych naszym zdaniem transakcji. Obserwujemy także częstotliwość wykorzystania narzędzia Virtual Data Room w transakcjach M&A w Polsce.


Rynek M&A w Polsce – Podsumowanie roku 2022

12.01.2023
We współpracy z FORDATA Virtual Data Room przygotowaliśmy raport w którym opisujemy zakończonym roku na polskim rynku fuzji i przejęć. Wynika z niego, iż w 2022 roku, na polskim rynku przeprowadzono 341 transakcji fuzji i przejęć, o ok. 4% więcej niż przed rokiem i o ok. 48% więcej niż w 2020 roku (odpowiednio 328 i 229 transakcji).

Spośród transakcji o ujawnionej wartości, największą kwotę odnotowano przy okazji przejęcia w styczniu Lotos Biopaliwa przez MOL. Akwizycja za sumę zbliżoną do 2,5 mld PLN była częścią procesu dostosowywania struktury Orlenu po fuzji z Lotosem do wymogów Komisji Europejskiej, przeciwdziałającej powstawaniu monopoli. Była to tylko jedna z kilku transakcji dokonanych przez Orlen – spółki wchodzące w skład Grupy Lotos zostały zakupione także przez Saudi Aramco, Rossi Biofuel oraz Unimot, a Orlen dokonał zakupu stacji MOLu na Słowacji i na Węgrzech.

W minionym roku po raz kolejny byliśmy świadkami rekordowej liczby transakcji na polskim rynku fuzji i przejęć. Okazuje się zatem, że niepewna sytuacja geopolityczna oraz pogarszające się otoczenie makroekonomiczne, wpływające na zwiększenie kosztów finansowania transakcji M&A nie zraziły inwestorów do inwestycji w Polsce. Podkreślić trzeba, iż realizacja procesu akwizycyjnego jest wielomiesięcznym procesem i często ma znaczenie strategiczne, wobec czego inwestorzy nie zniechęcają się na skutek przejściowych zawirowań. Prognoza liczby transakcji w 2023 roku obarczona jest znaczną niepewnością. Obserwowany spadek dynamiki inflacji oraz prognozowane obniżki stóp procentowych na przełomie 2023/2024 roku powinny wspierać inwestorów w realizacji procesów buy-side, jednakże powtórzenie tegorocznego wyniku może być wyzwaniem.

Karol Szykowny, Dyrektor Departamentu Fuzji i Przejęć w Navigator Capital Group

Pobierz raport

Raport M&A Index Poland to pozycja, która na stałe wpisała się w kalendarz branżowych podsumowań w Polsce. Raporty przygotowywane są co kwartał przez firmę doradcza Navigator Capital oraz firmę FORDATA, lidera w zakresie rozwiązań IT wspierających fuzje i przejęcia.

Opracowania te maja na celu pokazanie dynamiki polskiego rynku fuzji i przejęć, z naciskiem na opis najciekawszych naszym zdaniem transakcji. Obserwujemy także częstotliwość wykorzystania narzędzia Virtual Data Room w transakcjach M&A w Polsce.


Strona

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe