AKTUALNOŚCI

REAL ESTATE INDEX POLAND Q3 2023

10.11.2023

REAL ESTATE INDEX POLAND

Q3 2023

REAL ESTATE INDEX POLAND

Q3 2023

RAPORT
Rok 2022 r. był trudny dla rynku deweloperskiego, pierwsze dwa kwartały 2023 r. przyniosły pewną nadzieję na odbicie, trzeci kwartał 2023 r. przyniósł wreszcie długo oczekiwane mocne odbicie na rynku mieszkaniowym. Trzeci kwartał był przełomowy – mogliśmy w praktyce obserwować działania Bezpiecznego Kredytu 2%. Jak przewidywaliśmy, program ten silniej wpłynął na ceny niż na podaż – która na razie nie nadąża za popytem, stymulowanym preferencyjnym kredytowaniem.
Tomasz Puzyrewicz
Dyrektor Departamentu Emisji Obligacji Navigator Capital Group

Raport

Pobierz bezpłatnie raport REAL ESTATE INDEX POLAND Q3 2023 r.

Kontakt

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas! Chętnie poznamy Twoje potrzeby.

Rynek M&A w Polsce – Podsumowanie Q3 2023

10.10.2023

We współpracy z FORDATA Virtual Data Room przygotowaliśmy raport, w którym opisujemy 3 kwartał 2023 roku na polskim rynku fuzji i przejęć. Wynika z niego, iż w III kw. 2023 roku byliśmy świadkami 94 transakcji. To o 20 więcej niż w III kw. 2022 roku i 2 mniej niż w II kw. 2023 r. Największą transakcją było przejęcie Techland przez Tencent.

Największą transakcją akwizycyjną w tym okresie było przejęcie studia Techland, wiodącej firmy z polskiej branży gamingowej, producenta serii gier komputerowych „Dying Light” oraz „Dead Island”, przez chińską firmę Tencent. Transakcja wpisuje się w strategie M&A chińskiej spółki polegającej na obejmowaniu udziałów w studiach gamingowych (takich jak Epic Games czy Riot Games) posiadających w swoim portfolio produkcji globalnie rozpoznawalne tytuły. Wartość transakcji szacuje się na ok. 6,3 mld PLN i w dacie publikacji raportu, jest to transakcja o najwyższej ujawnionej wartości zawarta w 2023 roku. To już kolejny kwartał, w którym największą transakcja została dokonana
przez inwestora zagranicznego. W zeszłym kwartale największą transakcja był zakup STS Holding przez zagranicznego bukmachera Entain CEE. Transakcje te świadczą o tym, że polskie przedsiębiorstwa są nadal atrakcyjnymi celami przejęć realizowanych przez inwestorów zagranicznych.

Rosnącą aktywność cechuje także działalność funduszy PE, które odpowiadały za 18% rynku po stronie kupującej i 10% po stronie sprzedającej. Wyższa aktywność podmiotów z tego sektora w porównaniu z poprzednim kwartałem pokazuje, że inwestorzy mogą oczekiwać luzowania polityki monetarnej ze strony banków centralnych, co zmniejszy po ich stronie koszty finansowania akwizycji długiem.

Pobierz raport

Raport M&A Index Poland to pozycja, która na stałe wpisała się w kalendarz branżowych podsumowań w Polsce. Raporty przygotowywane są co kwartał przez firmę doradcza Navigator Capital oraz firmę FORDATA, lidera w zakresie rozwiązań IT wspierających fuzje i przejęcia.

Opracowania te maja na celu pokazanie dynamiki polskiego rynku fuzji i przejęć, z naciskiem na opis najciekawszych naszym zdaniem transakcji. Obserwujemy także częstotliwość wykorzystania narzędzia Virtual Data Room w transakcjach M&A w Polsce.


Navigator Capital wśród najlepszych Autoryzowanych Doradców w ASO

02.10.2023
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zakończyła proces weryfikacji działalności Autoryzowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu w 2022 r. W wyniku przeprowadzonej oceny Navigator Capital znalazł się w grupie pierwszej.

Weryfikacja przeprowadzona została w oparciu o kryteria oceniające podmiot z perspektywy:

  • jakości dokumentacji sporządzonej na potrzeby wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu,
  • jakości i efektywności współpracy Autoryzowanego Doradcy z Organizatorem ASO na etapie wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu i w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z Regulaminu ASO,
  • jakości i terminowości publikacji raportów bieżących i okresowych przez emitentów obsługiwanych przez Autoryzowanego Doradcę,
  • aktywności Autoryzowanego Doradcy w zakresie liczby wprowadzonych emisji oraz liczby emitentów, wobec których doradca wykonywał zadania AD,
  • wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę obowiązków przewidzianych regulacjami ASO,
  • innych działań Autoryzowanego Doradcy na rzecz rozwoju Alternatywnego Systemu Obrotu;
Nowością w tegorocznej ocenie jest zmiana sposobu kalkulacji ostatecznej oceny, poprzez przypisanie większych wag projektom wprowadzenia nowych instrumentów finansowych (debiuty), uwzględnienie w danym roku projektów w toku oraz draftów dokumentów informacyjnych, a także przyznawanie dodatkowych punktów za aktywność AD.


Strona

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe