Obowiązki informacyjne

SDS Optic S.A. – The Best Annual Report 2021

17.10.2022

Mamy zaszczyt poinformować, że jeden z naszych klientów SDS Optic S.A. otrzymał wyróżnienie w konkursie The Best Annual Report 2021 za najlepszy debiut w kategorii sprawozdanie z działalności na NewConnect.

The Best Annual Report to odbywający się corocznie konkurs na najlepszy raport roczny dla spółek z rynku regulowanego oraz alternatywnego systemu obrotu, którego celem jest wyłonienie najlepszych i najbardziej wartościowych raportów rocznych dla akcjonariuszy oraz inwestorów.

Navigator Capital S.A. pełni dla SDS Optic S.A. rolę Autoryzowanego Doradcy na NewConnect.

Serdecznie gratulujmy Emitentowi wyróżnienia!

Szczegółowe wyniki konkursu: WYNIKI


Navigator Capital wśród najlepszych Autoryzowanych Doradców w ASO

08.09.2022

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zakończyła proces weryfikacji działalności Autoryzowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu w 2021  r. W wyniku przeprowadzonej oceny Navigator Capital znalazł się w grupie pierwszej.
Weryfikacja przeprowadzona została w oparciu o kryteria oceniające podmiot z perspektywy:

  • jakości dokumentacji sporządzonej na potrzeby wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu,
  • jakości i efektywności współpracy Autoryzowanego Doradcy z Organizatorem ASO na etapie wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu i w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z Regulaminu ASO,
  • jakości i terminowości publikacji raportów bieżących i okresowych przez emitentów obsługiwanych przez Autoryzowanego Doradcę,
  • aktywności Autoryzowanego Doradcy w zakresie liczby wprowadzonych emisji oraz liczby emitentów, wobec których doradca wykonywał zadania AD,
  • wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę obowiązków przewidzianych regulacjami ASO,
  • innych działań Autoryzowanego Doradcy na rzecz rozwoju Alternatywnego Systemu Obrotu;


Navigator Capital Group

Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.

14.01.2022

Do końca stycznia 2022 r. należy podać terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r. (raportem bieżącym ESPI w przypadku rynku regulowanego GPW, raportem bieżącym EBI w przypadku NewConnect i ASO Catalyst).

 

Maksymalne terminy raportów okresowych w 2022 r. na rynku regulowanym GPW:

– raport roczny za 2021 r. – 02.05.2022 r.

– raport za  I kwartał 2022 r. –  30.05.2022 r.

– raport półroczny za I pół. 2022 r. – 30.09.2022 r.

– raport za III kwartał 2022 r. – 29.11.2022 r.

Maksymalne terminy raportów okresowych w 2022 r. na rynku NewConnect:

– raport za IV kwartał 2021 r. – 14.02.2022 r.*

– raport za  I kwartał 2022 r.–  16.05.2022 r.

– raport roczny za 2021 r. – 31.05.2022 r.*

– raport za II kwartał 2022 r. – 16.08.2022 r.

– raport za III kwartał 2022 r. – 14.11.2022 r.

* Spółki notowane na NewConnect, które nie chcą publikować raportu za IV kw. 2022 r. muszą przyspieszyć termin publikacji raportu rocznego za 2021 r. – wówczas maksymalny termin publikacji raportu rocznego za 2021 r. przypada na 21.03.2022 r.

Maksymalne terminy raportów okresowych w 2022 r. w ASO Catalyst:

– raport roczny za 2021 r. – 31.05.2022 r.

– raport półroczny za I pół. 2022 r. –  30.09.2022 r.

Bartosz Krzesiak
Dyrektor
Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl


Strona

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe