AKTUALNOŚCI

Rynek M&A w Polsce – Podsumowanie roku 2022

12.01.2023
We współpracy z FORDATA Virtual Data Room przygotowaliśmy raport w którym opisujemy zakończonym roku na polskim rynku fuzji i przejęć. Wynika z niego, iż w 2022 roku, na polskim rynku przeprowadzono 341 transakcji fuzji i przejęć, o ok. 4% więcej niż przed rokiem i o ok. 48% więcej niż w 2020 roku (odpowiednio 328 i 229 transakcji).

Spośród transakcji o ujawnionej wartości, największą kwotę odnotowano przy okazji przejęcia w styczniu Lotos Biopaliwa przez MOL. Akwizycja za sumę zbliżoną do 2,5 mld PLN była częścią procesu dostosowywania struktury Orlenu po fuzji z Lotosem do wymogów Komisji Europejskiej, przeciwdziałającej powstawaniu monopoli. Była to tylko jedna z kilku transakcji dokonanych przez Orlen – spółki wchodzące w skład Grupy Lotos zostały zakupione także przez Saudi Aramco, Rossi Biofuel oraz Unimot, a Orlen dokonał zakupu stacji MOLu na Słowacji i na Węgrzech.

W minionym roku po raz kolejny byliśmy świadkami rekordowej liczby transakcji na polskim rynku fuzji i przejęć. Okazuje się zatem, że niepewna sytuacja geopolityczna oraz pogarszające się otoczenie makroekonomiczne, wpływające na zwiększenie kosztów finansowania transakcji M&A nie zraziły inwestorów do inwestycji w Polsce. Podkreślić trzeba, iż realizacja procesu akwizycyjnego jest wielomiesięcznym procesem i często ma znaczenie strategiczne, wobec czego inwestorzy nie zniechęcają się na skutek przejściowych zawirowań. Prognoza liczby transakcji w 2023 roku obarczona jest znaczną niepewnością. Obserwowany spadek dynamiki inflacji oraz prognozowane obniżki stóp procentowych na przełomie 2023/2024 roku powinny wspierać inwestorów w realizacji procesów buy-side, jednakże powtórzenie tegorocznego wyniku może być wyzwaniem.

Pobierz raport

Raport M&A Index Poland to pozycja, która na stałe wpisała się w kalendarz branżowych podsumowań w Polsce. Raporty przygotowywane są co kwartał przez firmę doradcza Navigator Capital oraz firmę FORDATA, lidera w zakresie rozwiązań IT wspierających fuzje i przejęcia.

Opracowania te maja na celu pokazanie dynamiki polskiego rynku fuzji i przejęć, z naciskiem na opis najciekawszych naszym zdaniem transakcji. Obserwujemy także częstotliwość wykorzystania narzędzia Virtual Data Room w transakcjach M&A w Polsce.


Navigator Capital Group

Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.

02.01.2023

Do końca stycznia 2023 r. należy podać terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r. (raportem bieżącym ESPI w przypadku rynku regulowanego GPW, raportem bieżącym EBI w przypadku NewConnect i ASO Catalyst).

Maksymalne terminy raportów okresowych w 2023 r. na rynku regulowanym GPW:

– raport roczny za 2022 r. – 02.05.2023 r.

– raport za  I kwartał 2023 r. –  30.05.2023 r.

– raport półroczny za I pół. 2023 r. – 02.10.2023 r.

– raport za III kwartał 2023 r. – 29.11.2023 r.

Maksymalne terminy raportów okresowych w 2023 r. na rynku NewConnect:

– raport za IV kwartał 2022 r. – 14.02.2023 r.*

– raport za  I kwartał 2023 r.–  15.05.2023 r.

– raport roczny za 2022 r. – 31.05.2023 r.*

– raport za II kwartał 2023 r. – 14.08.2023 r.

– raport za III kwartał 2023 r. – 14.11.2023 r.

* Spółki notowane na NewConnect, które nie chcą publikować raportu za IV kw. 2022 r. muszą przyspieszyć termin publikacji raportu rocznego za 2022 r. – wówczas maksymalny termin publikacji raportu rocznego za 2022 r. przypada na 21.03.2023 r.

Maksymalne terminy raportów okresowych w 2023 r. w ASO Catalyst:

– raport roczny za 2022 r. – 31.05.2023 r.

– raport półroczny za I pół. 2023 r. –  02.10.2023 r.

Bartosz Krzesiak
Dyrektor
Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl


SDS Optic S.A. – The Best Annual Report 2021

17.10.2022

Mamy zaszczyt poinformować, że jeden z naszych klientów SDS Optic S.A. otrzymał wyróżnienie w konkursie The Best Annual Report 2021 za najlepszy debiut w kategorii sprawozdanie z działalności na NewConnect.

The Best Annual Report to odbywający się corocznie konkurs na najlepszy raport roczny dla spółek z rynku regulowanego oraz alternatywnego systemu obrotu, którego celem jest wyłonienie najlepszych i najbardziej wartościowych raportów rocznych dla akcjonariuszy oraz inwestorów.

Navigator Capital S.A. pełni dla SDS Optic S.A. rolę Autoryzowanego Doradcy na NewConnect.

Serdecznie gratulujmy Emitentowi wyróżnienia!

Szczegółowe wyniki konkursu: WYNIKI


Strona

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe