Akcje

Zatwierdzenie Prospektu Creepy Jar SA

26.03.2021

W dniu 17 marca 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt spółki Creepy Jar sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Rolę firmy inwestycyjnej w procesie pełnił Dom Maklerski Navigator S.A., natomiast Navigator Capital S.A. był doradcą finansowym. Doradcą prawnym przy projekcie była kancelaria Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka i Partnerzy.

Serdecznie gratulujemy Spółce, wspieramy i życzmy dalszych sukcesów już na dużym parkiecie!Parkiet: Ile w praktyce kosztuje wejście na warszawską giełdę

15.02.2021

Zapraszamy do lektury artykułu zawierającego wypowiedzi Bartosza Krzesiaka, Dyrektora Departamentu ECM w Navigator Capital Group, pt. “Ile w praktyce kosztuje wejście na warszawską giełdę”, opublikowanego w dniu 15.02.2021 w dzienniku Parkiet.

 

Bartosz Krzesiak
Dyrektor
Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl


Strona