Akcje

Znaczne pakiety akcji w spółkach publicznych – zmiany w przepisach

29.02.2024

Począwszy od 1 marca 2024 roku zawiadomienia dotyczące zmiany stanu posiadania akcji spółek publicznych przez znaczących akcjonariuszy powinny być przekazywane do KNF wyłącznie za pośrednictwem nowego formularza elektronicznego udostępnionego na stronie internetowej KNF pod adresem: https://bzp.knf.gov.pl/

Chodzi tu o zawiadomienia sporządzane przez znacznych akcjonariuszy w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem określonego progu w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej, bądź o zmianie stanu posiadania wynikającego ze zmniejszenia udziału w spółce publicznej i osiągnięcia lub zejścia w ten sposób poniżej określonego progu, np. poprzez kupno, sprzedaż, objęcie akcji, darowiznę lub w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki.

Należy pamiętać, że wysłanie do UKNF formularza poprzez system, o którym mowa powyżej, nie zwalnia akcjonariusza z obowiązku przekazania stosownego zawiadomienia równolegle do spółki, a także, że zawiadomienia przekazywane do UKNF różnią się nieznacznie treścią od zawiadomień sporządzanych w celu przekazania ich spółce i powinny dodatkowo zawierać: PESEL lub NIP i adres zamieszkania w przypadku osoby fizycznej albo kod LEI i adres siedziby w przypadku osoby prawnej.

Ideą przedmiotowych zmian jest odejście od dotychczasowego sposobu przekazywania zawiadomień, tj.: złożenia osobiście, za pośrednictwem biura podawczego UKNF, korespondencyjnie bądź poprzez platformę ePUAP na rzecz zautomatyzowanego systemu, który ma usprawnić i ujednolicić komunikację pomiędzy akcjonariuszami i UKNF.

Tomasz Kubik
Radca prawny
E-mail: tomasz.kubik@navigatorcapital.pl


Webinar: Spółka komandytowo-akcyjna i prosta spółka akcyjna – zyskujące popularność formy prowadzenia biznesu | DM Navigator

27.02.2022

W najbliższy czwartek (17 marca) o godz. 11:00 Dom Maklerski Navigator S.A. zaprasza na bezpłatny webinar, w którym Patryk Piwowarek, Przemysław Szpytka oraz Anna Pałejko podzielą się swoją wiedzą o możliwościach, wyzwaniach i obowiązkach związanych z założeniem i prowadzeniem Spółki Komandytowo-Akcyjnej (S.K.A.) oraz Prostej Spółki Akcyjnej (P.S.A.). Po części merytorycznej będzie możliwość rozmowy z prelegentami i uzyskania odpowiedzi na najistotniejsze dla Państwa pytania.

Agenda spotkania:
1. Spółka komandytowo – akcyjna w przepisach Kodeksu spółek handlowych.
a) struktura udziałowców i ich odpowiedzialność;
b) wkład, udział w zysku oraz suma komandytowa w spółce komandytowej;
c) funkcje komplementariusza i jego wpływ na prowadzenie spraw spółki;
d) akcjonariusze w S.K.A.
e) opodatkowanie oraz składka zdrowotna
f) przekształcenie w S.K.A.

2. Prosta spółka akcyjna – nowe rozwiązania dla inwestorów i startupów.
a) jak założyć P.S.A.?
b) korzyści w P.S.A. – kto powinien rozważać prowadzenie działalności w formie P.S.A.
c) przekształcenie w P.S.A. – czy to skomplikowane?

3. Rejestr akcjonariuszy – obowiązek związany z prowadzeniem działalności w formie S.K.A. i P.S.A.
a) zawarcie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy oraz proces otwarcia rejestru.
b) rola domu maklerskiego w codziennym funkcjonowaniu spółek korzystających z rejestru.
c) procedura zmiany podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

 

Prowadzący:

  • Patryk Piwowarek – adwokat w Domu Maklerskim Navigator S.A.
  • Przemyslaw Szpytka – radca prawny, ekspert w zakresie prawa rynku finansowego oraz zgodności działania podmiotów na rynku finansowym.
  • Anna Pałejko – prawnik, specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, w tym w szczególności w obsłudze towarzystw funduszy inwestycyjnych i domów maklerskich.

#SKA #PSA


Parkiet: Ulgi będą wsparciem dla rynku IPO

17.01.2022

Zapraszamy do lektury dwóch artykułów zawierających wypowiedzi Michała Melona, Project Managera Departamentu ECM w Navigator Capital Group, pt. “Ulgi będą wsparciem dla rynku IPO” oraz „Są ulgi dla debiutantów i drobnych inwestorów” opublikowanych w dniu 15.01.2022 r. w dzienniku Parkiet.

Bartosz Krzesiak
Dyrektor
Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl


Strona

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe