Aktualności

Developres pozyskał 40 mln zł

06.03.2015

Lider rzeszowskiego rynku deweloperskiego – Developres Sp. z o.o. wyemitował obligacje serii A i B o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 5,00% w przypadku serii A  o łącznej wartości 15 mln zł oraz o marżę w wysokości 5,90% w przypadku serii B o łącznej wartości 25 mln zł. Termin wykupu obligacji serii A wynosi 36 miesięcy od dnia emisji, a dla serii B 15 miesięcy od dnia emisji. Obligacje serii A zostaną zabezpieczone poprzez ustanowienie hipoteki na realizowanej przez Emitenta inwestycji biurowej SkyRes Warszawska, natomiast obligacje serii B będą niezabezpieczone.

Organizatorem emisji i Oferującym był Dom Maklerski Navigator SA, natomiast doradcą spółki Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z uplasowania emisji obligacji serii A i B, które stanowią debiut spółki na rynku kapitałowym. Oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów. Pozyskane środki przyspieszą realizację inwestycji biurowej w Rzeszowie – SkyRes Warszawska – pierwszego obiektu biurowego klasy A w Rzeszowie o łącznej powierzchni najmu niemal 20 tys. m2 – powiedział Ryszard Walas, Prezes Zarządu Developres Sp. z o.o.

– Bardzo dobry standing finansowy emitenta, prowadzone obecnie oraz planowane w najbliższej przyszłości projekty mieszkaniowe umożliwiły spółce przeprowadzenie emisji obligacji serii A oraz B, których celem jest finansowanie pierwszej inwestycji biurowej spółki, a zarazem pierwszej takiej inwestycji w Rzeszowie. Obligacje zostały objęte wyłącznie przez inwestorów instytucjonalnych. Emisja obligacji serii A zakończyła się nadsubskrypcją, natomiast serii B pełną wartości emisji. Osiągnięte poziomy marży odzwierciedlają ryzyko związane z rozpoczęciem działalności przez emitenta w segmencie biurowym – dodał Mateusz Mucha, Menedżer odpowiedzialny za dział obligacji korporacyjnych w Domu Maklerskim Navigator SA


Debiut obligacji Lokum Deweloper SA na Catalyst

18.12.2014

W dniu dzisiejszym, po zaledwie 2 miesiącach od przydziału, obligacje serii A Lokum Deweloper SA o wartości 30 mln zł zadebiutowały w ASO GPW oraz BondSpot:
Relacja z debiutu

Wywiad z Prezesem Spółki przeprowadzony po debiucie

Grupa Lokum jest jednym z czterech największych deweloperów mieszkaniowych działającym na rynku wrocławskim. Grupa od 2004 roku prowadzi działalność i dotychczas oddała do użytku ponad 1600 lokali mieszkalnych o łącznej PUM niemal 90 tys. m2.

Dzięki emisji obligacji serii A w wysokości 30 mln zł Grupa pozyskała środki na finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich, w tym także finansowanie zakupu gruntu pod nowe projekty deweloperskie. Oferta zakończyła się nadsubskrypcją.

Podstawowe parametry obligacji serii A Lokum Deweloper SA:

Wartość emisji: 30 mln zł
Oprocentowanie: WIBOR 6M + 3,80 %, przy czym marża może ulec zmianie zgodnie z warunkami emisji
Seria: A
Data emisji: 17 października 2014 r.
Data wykupu: 17 października 2017 r.
Zabezpieczenie: Hipoteka w wysokości 35 mln zł na działce Grupy położonej we Wrocławiu
Próg emisji: 25 mln zł
Kowenanty: Tak, finansowe i zdarzeniowe
Dni płatności odsetek: 2015-04-17, 2015-10-16, 2016-04-18, 2016-10-17, 2017-04-18, 2017-10-17
Rynek wtórny: Catalyst – ASO GPW i BondSpot
Ewidencja: KDPW
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o.o.

Kongres obligacji korporacyjnych

01.11.2014

W dniach 24-25 listopada 2014 r. eksperci Navigator Debt Advisory i Domu Maklerskiego Navigator uczestniczyli w Kongresie Obligacji Korporacyjnych organizowanym przez CEETA. Była to pierwsza w Polsce konferencja dotycząca obligacji korporacyjnych o tak użytecznym charakterze – znaczna jej część była prowadzona przez praktyków rynku w formie warsztatów.

Eksperci Navigator mieli przyjemność poprowadzić warsztaty na temat strukturyzowania ofert obligacji oraz warunków emisji, skupiając się na zagadnieniach takich jak: typy ofert obligacji, rola oferującego w procesie emisji, wpływ standingu finansowego i zabezpieczenia na oprocentowanie obligacji, rodzaje kowenantów i ich rola w emisji obligacji oraz obowiązki informacyjne emitentów i oczekiwania inwestorów w tym zakresie.

Pełny program kongresu znajduje się na: http://kongresobligacji.pl/

Zachęcamy również do lektury materiałów prezentowanych przez Navigator: